2020-09-23

მაგისტრატურის მესამე სემესტრის სტუდენტთა საყურადღებოდ!სტუდენტთა დიდი რაოდენობის გამო, აკადემიური წერა იურისტებისათვის (10 კრედიტი) შეთავაზებული იქნება, ასევე, მეორე ნაკადად, ასოცირებული პროფესორი მორის შალიკაშვილი (სისხლის სამართლის და საჯარო სამართლის მიმართულების მაგისტრანტებისათვის). რეგისტრაცია ამ დისციპლინაზე შესაძლებელი იქნება  მიმდინარე წლის 23 სექტემბრის 18 საათიდან.
Print

« იხ. ყველა სიახლე