მაგისტრატურა


სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (აკრედიტებული)საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (აკრედიტებული)სამაგისტრო პროგრამა კიოლნის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობითსაერთო  სამაგისტრო  პროგრამა  "   საჯარო  მმართველობა  ქალაქ      შპაიერის  ( გერმანია  ადმინისტრაციულ  მეცნიერებათა  უნივერსიტეტთან   თანამშრომლობითსამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა "მიგრაციის მართვა"