გვარი

სახელი

აკადემიური თანამდებობა

კათედრა/მიმართულება/დეპარტამენტი

ბაგაშვილი

თამილა

ასოცირებული პროფესორი

პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის  კათედრა

დადიანი

ქეთევანი

ასოცირებული პროფესორი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი ,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  და ეპიდემიოლოგიის კათედრა

კოპალიანი

მედეა

ასოცირებული პროფესორი

ფარმაკოლოგიის კათედრა

მამამთავრიშვილი

ნინა

ასოცირებული პროფესორი

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა

მანჯავიძე

ნატალია

ასოცირებული პროფესორი

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი, თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრა

პატარაია

გიორგი

ასოცირებული პროფესორი

პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის  კათედრა

ტაბიძე

გულნარა

ასოცირებული პროფესორი

ფარმაკოლოგიის  კათედრა

შაქარაშვილი

მარინე

ასოცირებული პროფესორი

პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის  კათედრა

ჩხაიძე

ზურაბი

ასოცირებული პროფესორი

კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის კათედრა

ხოდელი

ნოდარი

ასოცირებული პროფესორი

კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის კათედრა

ჯორბენაძე

ნოე

ასოცირებული პროფესორი

პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის  კათედრა

ქიტუაშვილი

თინა

ასოცირებული პროფესორი

დერმატოვენეროლოგიის  კათედრა

ჯორბენაძე

მაკა

ასოცირებული პროფესორი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი, სამედიცინო ეთიკის კათედრა (სამედიცინო ეთიკისა და ჯანმრთელობის სოციოლოგიის კათედრა)

დოჭვირი

თეიმურაზი

ასოცირებული პროფესორი

უროლოგიის   კათედრა

ანთაძე

ამირანი

ასოცირებული პროფესორი

კლინიკური ქირურგიის  კათედრა

ანთელავა

ნიკოლოზი

ასოცირებული პროფესორი

ოფთალმოლოგიის   კათედრა

ასათიანი

ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი

შინაგან დაავადებათა კათედრა

ბარაბაძე

ქეთევანი

ასოცირებული პროფესორი

პედიატრიის   კათედრა

ბიწკინაშვილი

 მაია

ასოცირებული პროფესორი

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა

გვენეტაძე

არსენი

ასოცირებული პროფესორი

მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის  კათედრა

გვენეტაძე

რუსუდანი

ასოცირებული პროფესორი

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა

გიგინეიშვილი

დავითი

ასოცირებული პროფესორი

ნევროლოგიის  და ნეიროქირურგიის კათედრა

გიორგაძე

ელენე

ასოცირებული პროფესორი

შინაგან დაავადებათა  კათედრა

გოგიბერიძე

მამუკა

ასოცირებული პროფესორი

 სტომატოლოგიის დეპარტამენტი, ყბა-სახის ქირურგიის  კათედრა

გოდერძიშვილი

ვახტანგი

ასოცირებული პროფესორი

ზოგადი ქირურგიის კათედრა :

გონჯილაშვილი

ვლადიმერი

ასოცირებული პროფესორი

კლინიკური ქირურგიის  კათედრა

გუგუციძე

დარეჯანი

ასოცირებული პროფესორი

ნევროლოგიის  და ნეიროქირურგიის კათედრა

გურგენიძე

მამუკა

ასოცირებული პროფესორი

სამედიცინო რადიოლოგიის და ენდოსკოპიის კათედრა (სამედიცინო რადიოლოგიის კათედრა)

დარჯანია

ოთარი

ასოცირებული პროფესორი

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი, ბავშვთა სტომატოლოგიის  კათედრა

ვაშაძე

თამარი

ასოცირებული პროფესორი

ნევროლოგიის  და ნეიროქირურგიის კათედრა

ზურაბაშვილი

დავითი

ასოცირებული პროფესორი

ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის  კათედრა

თავბერიძე

ლევანი

ასოცირებული პროფესორი

კლინიკური ქირურგიის  კათედრა

თოდუა

მანანა

ასოცირებული პროფესორი

ინფექციურ დაავადებათა კათედრა

კვირკველია

ნანა

ასოცირებული პროფესორი

ნევროლოგიის  და ნეიროქირურგიის კათედრა

ლაბარტყავა

ალექსანდრე

ასოცირებული პროფესორი

მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის  კათედრა

ლორია

ლაშა

ასოცირებული პროფესორი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი ,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  და ეპიდემიოლოგიის კათედრა

მაღლაკელიძე

თამაზი

ასოცირებული პროფესორი

შინაგან დაავადებათა  კათედრა

მაჭავარიანი

პავლე

ასოცირებული პროფესორი

შინაგან დაავადებათა  კათედრა

ჟორჟოლიანი

ლიანა

ასოცირებული პროფესორი

პედიატრიის   კათედრა

სულუხია

რევაზი

ასოცირებული პროფესორი

მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის  კათედრა

ფარულავა

შალვა

ასოცირებული პროფესორი

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი, ორთოპედიული სტომატოლოგიის და იმპლანტოლოგიის კათედრა

ფიცხელაური

ნატო

ასოცირებული პროფესორი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი ,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  და ეპიდემიოლოგიის კათედრა

ქრისტესაშვილი

ჯენარო

ასოცირებული პროფესორი

მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის  კათედრა

ღირდალაძე

ავთანდილი

ასოცირებული პროფესორი

ზოგადი ქირურგიის კათედრა

შარვაძე

ლალი

ასოცირებული პროფესორი

ინფექციურ დაავადებათა კათედრა

ჩხაიძე

მამუკა

ასოცირებული პროფესორი

გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის კათედრა

ცანავა

შოთა

ასოცირებული პროფესორი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი ,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  და ეპიდემიოლოგიის კათედრა

ჭუმბურიძე

ვახტანგი

ასოცირებული პროფესორი

შინაგან დაავადებათა  კათედრა

ხვადაგიანი

მერაბი

ასოცირებული პროფესორი

კლინიკური ქირურგიის  კათედრა

ხუბუა

მაია

ასოცირებული პროფესორი

კლინიკური და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების კათედრა