აღსანიშნავია ფაქტი, რომ მედიცინის ფაკულტეტზე 2010 წელს გაჩნდა იდეა ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის წევრი საფაკულტეტო ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა EMSA TSU -ს სახით. სტუდენტების ამ ინიციატივას მიესალმა და მხარში ამოუდგა მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, განსაკუთრებით ფაკულტეტზე არსებული სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური და რაც მთავარია უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია.

ახლად ჩამოყალიბებული EMSA TSU-ს პირველი, ერთი წლის ვადით არჩეული გამგეობა სწორედ ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა დააკომპლექტეს. გამგეობის შემადგენლობა შემდეგია:

პრეზიდენტი
ნ. ცინცაძე

გენერალური მდივანი
გ. ტაბაღუა

აღმასრულებელი დირექტორი
ა. კვერნაძე

ფინანსური მენეჯერი
გ. მარგიანი

ვიცე-პრეზიდენტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში
ნ. მაღრაძე

ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიური საქმიანობის სფეროში
ვ. ტატიშვილი

ვიცე-პრეზიდენტი სემინარებისა და კონფერენციების დარგში
გ. ქურიძე

ვი ცე-პრეზიდენტი სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების დარგში
ლ. დუდუჩავა

ვიცე-პრეზიდენტი კლინიკური პრაქტიკის დარგში
ა. ხუციშვილი

” ჩვენ როგორც ემსა თსუ-ს დამფუძნებლები ვამაყობთ იმით, რომ ვართ კავკასიის რეგიონში დაარსებული პირველი უნივერსიტეტის სტუდენტები და სწორედ აქ ვეუფლებით ჩვენს პროფესიას. ახლა უკვე გვაქვს საფუძველი ვიამაყოთ იმითაც, რომ სწორედ ჩვენი სტუდენტობის პერიოდში გახდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი ევროპის მედიკოს სტუდენთა ასოციაციის წევრი. ვფიქრობ ეს ფაქტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რამეთუ სწორედ მედიცინაა ის დარგი, რომლის განვითარებისთვის აუცილებელია თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნის საერთაშორისო დონეზე გაზიარება. ემსა თსუ-ს ჩამოყალიბე
ბა პირველი ნაბიჯია და გვაქვს იმედი, რომ გავამართლებთ ჩვენს მიზნებს .”- ემსა თსუ-ს პირველი გამგეობა.

იხილეთ დაწვრილებით ...