2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი (I, II კურსი)

მედიცინა I კურსი ჯგუფი (ა,ბ)
მედიცინა I კურსი ჯგუფი (ლ)   ----  ( ლ ჯგუფის სტუდენთა  სია)

------------------------------------------------
გამოქვეყნების თარიღი:2017-09-20 12:36:39