სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესიდადგენილება №77/2011  25 ივლისი, 2011  სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ


სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის მისაღებად, სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირებისთვის დარეკეთ ცხელ ხაზზე: 2 29 05 96