• 16 მარტი. 2018 წ. 14:00 საათი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, მე–3 სართული, პრეზიდიუმის ოთახი.
მოხსენების თემა : "ვარიაცათა აღრიცხვის ფუნქციონალებისა და რეგულარობის თეორიის შესახებ"
მომხსენებელი: მარია ალესანდრა რაგუზა, კატანიის უნივერსიტეტი, იტალია
  
  • 16 ნოემბერი. 16:00 საათი. XI კორპ.აუდ.421
მოხსენების თემა : ზოგიერთი ახალი მიდგომა და პრინციპი მოცემულ არეში მერომორფული ფუნქციების თეორიაში
მომხსენებელი: პროფესორი გრეგორი ბარსეგიანი (სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მათემატიკის ინსიტუტი)
  • 28 სექტემბერი. 16:00 საათი. XI კორპ.აუდ.421
მოხსენების თემა : კომპაქტური ოპერატორების წარმოდგენის შესახებ
მომხსენებელი: დევიდ ედმუნდსი (ემერეტუს პროფესორი, სასექსის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი)
           
  • 5 მაისი. 15:00 საათი. XI კორპ.აუდ.412
მოხსენების თემა : Fejer and other summation of Walsh-Fourier series
მომხსენებელი: გიორგი გატი (დებრესენის უნივერსიტეტი, უნგრეთი)

  •    28 აპრილი. 15:00 საათი, XI კ. აუდ. 421 
  მოხსენების თემა: "არაწრფივი ჰარმონიული ანალიზის ინტეგრალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები არასტანდარტულ ფუნქციურ
სივრცეებში და გამოყენებები"
მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ვახტანგ კოკილაშვილი