• 6 ნოემბერი, 15:00 საათი, თსუ II კ.გივი ხუციშვილის სახელობის დარბაზი
  მოხსენების თემა: “იმპულსური დიფერენციალური კალორიმეტრია”
 მომხსენებელი: მალხაზ ნადარეიშვილი
  •  9  ოქტომბერი, 15:00 საათი, ფიზიკის ინსტიტუტის ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის ხელშემწყობი ცენტრის  დარბაზი.
მოხსენების თემა; „“ჰელიუმის  ფოკუსირებადი  იონური კონა –– ახალი ტექნოლოგია მაღალი  გარჩევადობის სპექტროსკოპიისთვის ”
     "Helium Focused Ion Beam:  advanced techniques for high resolution imaging and spectroscopy"
მომხსენებელი:  ფაბიო ლა მატინა (შვეიცარიის მასალათმცოდნეობის და ტექნოლოგიების ინსტიტუტი)
  •  27  მარტი, 15:00 საათი, თსუ II კ.გივი ხუციშვილის სახელობის დარბაზი.
მოხსენების თემა; „ნახევარმეტალის NiMnSb და MgB2 –ის ზეგამტარი ფაზის  ბმრ და მაგნიტური თვისებების კვლევა"
მომხსენებელი:  გიორგი  მამნიაშვილი