სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი:

აკადემიური დოქტორი
რუსუდან დანელია

ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9220)
 577 401590
მისამართი : ოთახი 158 თსუ II კორპ .

უფროსი სპეციალისტები :

აკადემიური დოქტორი

თამარ   თათრიშვილი
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 2331); ( შიდა 9226)
577 737387
მისამართი : ოთახი 166 თსუ II კორპ .
                    ოთახი 303 თსუ XI კორპ .

აკადემიური დოქტორი
ლია ტრაპაიძე
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9231)
მისამართი : ოთახი 158   თსუ II კორპ .

პროფესორი
ომარ ფურთუხია
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9222)
577 244511
მისამართი : ოთახი   304 თსუ XI კორპ .

აკადემიური დოქტორი
ნაირა  ნარიმანიძე
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9228)
551 239823
მისამართი : ოთახი 158   თსუ II კორპ .
 
ქეთევან გოგოლაძე
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9224)
557 276026
მისამართი : ოთახი 158   თსუ II კორპ .

აკადემიური დოქტორი
ლალი ჭარელი
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9233)
593 923547
მისამართი : ოთახი 349 თსუ XI კორპ .

დალი გიორგაძე
ტელეფონი :2 250484 (შიდა 9223)
მისამართი : ოთახი 349 თსუ XI კორპ .

ნათელა ბაჯელიძე
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9221)
577 948333
მისამართი : ოთახი 304 თსუ XI კორპ .    

ნინო ტყეშელაშვილი
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9234)
577 213048
მისამართი : ოთახი 305 თსუ XI კორპ .    

 
ლიანა ორაგველიძე
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9229)
599 538102
მისამართი : ოთახი 349 თსუ XI კორპ .

ცირა ოქრიაშვილი
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9230)
595 625418
მისამართი : ოთახი 348 თსუ XI კორპ .

ნანული   ქალდანი      
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9232)
551 115783
მისამართი : ოთახი 349 თსუ XI კორპ .

ელენე ლომსაძე
ტელეფონი :2 250484 (შიდა9227)
მისამართი : ოთახი 349 თსუ XI კორპ .

თამაზ ზერეკიძე
ტელეფონი : 2 250484 (შიდა 9225)
მისამართი : ოთახი 350 თსუ XI კორპ .

მდივანი:
ია მანიჟაშვილი

მისამართი :  XI კორპ . IV სართ . ოთახი 8

სამუშაო საათები: შაბათ-კვირის გარდა, 9:00  - 18:00 სთ. შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.