• 13 ივნისი, 2018 წ. 15:00 საათი, ფიზიკის მცირე აუდიტორია (თსუ II კორპუსის #227 აუდიტორია).
       მოხსენების თემა:"Pressure Studies in Novel Superconductors")"

       მომხსენებელი: Milton Torikachvili (San Diego State University, USA)

  • 17 მაისი, 2018 წ. 15:00 საათი, ფიზიკის მცირე აუდიტორია (თსუ II კორპუსის #227 აუდიტორია).

       მოხსენების თემა: "Neutrino astronomy in the Mediterranean Sea and around the globe (from searches to observations)
       მომხსენებელი:  Prof.  Ulrich Katz (University of Erlangen, Germany) პროფესორი ულრიხ კაცი (ერლანგენის უნივერსიტეტი, გერმანია)

  •  4 მაისი , 2018 წ. 16:00 საათი,  ფიზიკის მცირე აუდიტორია (თსუ II კორპუსის #227 აუდიტორია). 
მოხსენების თემა: "Instabilities of Internal Gravity Wave Beams"
მომხსენებელი:  Thierry Dauxois (CNRS & ENS de Lyon, France)

  •  19 აპრილი ,  2018 წ.15:00 საათი,  ფიზიკის მცირე აუდიტორია (თსუ II კორპუსის #227 აუდიტორია)
მოხსენების თემა:  ნობელის პრემიის ლაურეატის, ფიზიკური ქიმიის გიგანტის ახმედ ზევაილის მეთოდი „თანამედროვე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ძირითადი მიმართულების-ბიოფიზიკური ქიმიის ფემტოწამური პროცესების რეგიოსელექციური მართვა.“
მომხსენებელი:  ფიზიკური ქიმიის კათედრის ემერეტუსი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ჯუმბერ კერესელიძე.

  • 12 აპრილი ,  15:00 საათი, ფიზიკის მცირე აუდიტორია (თსუ II კორპუსის #227 აუდიტორია)
მოხსენების თემა:   "კვარკები და მათი ძლიერი ურთიერთქმედება"
მომხსენებელი: პროფ. ანზორ ხელაშვილი (მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი)

  •  5 აპრილი ,  15:00 საათი, ფიზიკის მცირე აუდიტორია (თსუ II კორპუსის #227 აუდიტორია)
მოხსენების თემა:   "სპინური ზეებეკის ეფექტი“
მომხსენებელი:  ლევან ჭოტორლიშვილი (მარტინ ლუტერის უნივერსიტეტი ჰალე-ვიტენბერგში)

  • 29 მარტს , 2018 წ. 15:00 საათი, ფიზიკის მცირე აუდიტორია (თსუ II კორპუსის #227 აუდიტორია)
მოხსენების თემა:   "კვარკები და მათი ძლიერი ურთიერთქმედებები"
მომხსენებელი:
ანზორ ხელაშვილი (მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი)

  •  22 მარტი ,  2018 წ. 15:00 საათი, ფიზიკის მცირე აუდიტორია (თსუ II კორპუსის #227 აუდიტორია)
მოხსენების თემა:   "ერთიანი ფიზიკური ველის საფუძვლები"
მომხსენებელი:  პროფესორი პავლე ასათიანი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი)