• 20 დეკემბერი, 15:00 საათი, 2018 წ .თსუ XI კ, აუდიტორია № 421.
   
    მოხსენების თემა:  „ვიტის  ვექტორები  ტოპოლოგიასა  და  ალგებრაში"
    მომხსენებელი: ირაკლი  პაჭკორია 

 • 22 ნოემბერი, 15:00 საათი, 2017წ .თსუ XI კ, აუდიტორია № 421.
   
    მოხსენების თემა:  „Gielis Transformations in the Natural Sciences and Technology"
    მომხსენებელი: იოჰან ჰილისი-  ბელგიელი მეცნიერი, ანტვერპენის  უნივერსიტეტის პროფესორი
 • 2 ნოემბერი, 15:00 საათი, 2017 წ. თსუ XI კ, აუდიტორია № 421.
 
           მოხსენების თემა: "სასრულად წარმოქმნილი ჯგუფების დახასიათება ტიპების მიხედვით"
           მომხსენებელი: ნ.ს.რომანოვსკი-ნოვოსიბირსკის  უნივერსიტეტის პროფესორი

           მოხსენების თემა: „ჰოლის თვისებები სასრულ ჯგუფთა ქვეჯგუფებისათვის“
           მომხსენებელი: ე.პ.ვდოვინ-ნოვოსიბირსკის  უნივერსიტეტის პროფესორი
 •  30 მარტი, 15:00 საათი, 2017 წ. თსუ XI კ, აუდიტორია № 421.
   
    მოხსენების თემა: "ტოპოლოგიური სივრცეების შესაბამისობები და ჯგუფების თვითმსგავსებები ერთიან ჩარჩოში"
    მომხსენებელი: რალფ მეიერი- გერმანიის გეორგ აუგუსტის გოტინგენის უნივერსიტეტის პროფესორი
   
 •   26 იანვარი, 15:00 საათი,  2017 წ.თსუ XI კ, აუდიტორია № 421 .
           მოხსენების თემა:  “ძლიერი დაყვანადობების სტრუქტურული თვისებები"
           მომხსენებელი: 
ირაკლი ჩიტაია (თსუ დოქტორანტი)