საბჭოს შემადგენლობა


ფაკულტეტის დეკანი

თამარ დოლბაია -  (+995 32) 2 25 04 84 (6265), tamar.dolbaia@tsu.ge

პოლიტიკურ  მეცნიერებათა  დეპარტამენტი

 1. ალექსანდრე კუხიანიძე - 599 518 417, alexandre.kukhianidze@tsu.ge
 2. მალხაზ მაცაბერიძე - 599 145 169, malkhaz.matsaberidze@tsu.ge
 3. სალომე დუნდუა - 599 314 345, salome.dundua@tsu.ge
 4. ზვიად აბაშიძე - 593 950 205,  zviad.abashidze@tsu.ge

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის  დეპარტამენტი
 1. ვალერიან მელიქიძე - 599 906 571, valerian.melikidze@tsu.ge
 2. ნინო პავლიაშვილი - 599 970 142, nino.pavliashvili@tsu.ge
 3. გიორგი გოგსაძე - 599 564 000, giorgi.gogsadze@tsu.ge
 4. ვაჟა ლორთქიფანიძე - 599540959, ikhomeriki@hotmail.com

საერთაშორისო ურთიერთობების  დეპარტამენტი
 1. ზურაბ დავითაშვილი - 577 555 838, zdavitashvili@tsu.ge
 2. ფიქრია ასანიშვილი - 599 643 223, pikria.asanishvili@tsu.ge
 3. თორნიკე თურმანიძე - 577 528 300, tornike.turmanidze@tsu.ge

სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის  დეპარტამენტი
 1. იაგო კაჭკაჭიშვილი - 599 566 355, Iagok@yahoo.com
 2. ამირან ბერძენიშვილი - 599 365 845, aberdzenishvili@yahoo.com
 3. ნინო დურგლიშვილი - 599 536 789, nino_du@yahoo.com
 4. თამარ მახარაძე - 599 714 305, tamunamakharadze@yahoo.com

ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის  დეპარტამენტი
 1. მარი წერეთელი - 595 503 665, maritsereteli@gmail.com
 2. მანანა შამილიშვილი - 577 452 912, manana.shamilishvili@tsu.ge
 3. ნანა ტალახაძე - 593 231 176, nanatalakhadze@yahoo.com
 4. ხათუნა მაისაშვილი - 599 586 404, khatuna.maisasvili@tsu.ge
 5. ნინო ჭალაგანიძე - 577 551 636, ninochalaganidze@tsu.ge

ინტერდისციპლინური  კვლევების  დეპარტამენტი
 1. რევაზ ჯორბენაძე - 599 906 154, revaz.jorbenadze@tsu.ge
 2. ნოდარ ბელქანია - 577 527 782, nodar.belkania@tsu.ge
 3. ზურაბ აბაშიძე - 599 36 80 40, zura.abashidze@tsu.ge
 4. თეონა მატარაძე - 599 16 79 76,  teona.mataradze@tsu.ge

სტუდენტური თვითმმართველობა

 1. მარიამ ბერიანიძე- 577 387 681,   mariamberianidzee@gmail.com
 2. ალექსანდრე გაბაშვილი - 557 626 967, aleqsandre.gabashvili@mail.ru
 3. თორნიკე კობახიძე- 591 994 598,   tornike.kobaxidze.99@mail.ru
 4. შალვა ლაშხია- 598 284 020,   shakolashxia13@gmail.com
 5. ანი სარალიძე - 571 800 730,  anisaralidze10@gmail.com
 6. რატი ხითარიძე- 571 192 266, tutixitaridze@gmail.com
 7. ელენე ბებერაშვილი - 598 170 019, elenebeberashvili@gmail.com 
 8. ირაკლი სანოძე - 595 079 327, Irakli.Sanodze9543@ens.tsu.edu.ge
 9. თათია ოდიშელიძე - 599 338 096, tatia.odishelidze706@sps.tsu.edu.ge