გეოგრაფიის მუზეუმი

გეოგრაფიის მუზეუმი

გეოგრაფიული მეცნიერების სწავლებასა და კვლევას უნივერსიტეტის დაარსებიდანვე ჩაეყარა საუძველი. მის სათავეში იდგნენ, აკადემიკოსი ალექსანდრე ჯავახიშვილი და პროფესორი გიორგი გეხტმანი. 1958 წლის ივნისში, უნივერსიტეტში მოეწყო ლანდშაფტმცოდნეთა მესამე საკავშირო კონფერენცია. კონფერენციისთვის ქართველმა მეცნიერებმა 13 მოხსენება მოამზადეს და უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის დერეფანში გამოფენა მოაწყვეს. აქ წარმოდგენილი იყო ქართველ მეცნიერთა მიერ შექმნილი რუკები, სამეცნიერო შრომები და ფოტოები. ამ გამოფენის ბაზაზე, გეოგრაფთა თათბირმა თსუ-ში გეოგრაფიის მუზეუმის დაარსება გადაწყვიტა. სულ მოკლე ხანში, 1958 წლის 1 სექტემბერს, უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტზე გეოგრაფიის მუზეუმი დაარსდა, რომელიც გეოგრაფიული საზოგადოების მიერ გადმოცემული და ქართველ მეცნიერთა მიერ მოპოვებული მასალებით  შეივსო.
 გეოგრაფიის ფონდის კოლექციებიდან გამოსარჩევია დიდი ქართველი მამულიშვილის, სულხან-საბა ორბელიანის ნაქონი, 1711 წელს გერმანიაში გერმანულ ენაზე დაბეჭდილი, მსოფლიო ატლასი.  გეოგრაფიის ფონდში ინახება ალექსანდრე ჯავახიშვილის ინიციატივით შედგენილი კავკასიის რელიეფური რუკა. აქვეა დაცული კავკასიისა და სხვა მხარეების რელიეფური რუკებიც. გეოგრაფიის ფონდში გვხვდება უნიკალური ფოტომასალა, რომელიც ეთნოგრაფიულ ყოფასა და ანთროპოლოგიურ ტიპებს ასახავს. აქვეა მოთავსებული კულტურულ-ისტორიული ღირებულების მქონე კარტოგრაფიული მასალებიც.

მის: ჭავჭავაძის 1 (I კორპუსი მე-3 სართული)


 

ალექსანდრე ჯავახიშვილი


XX საუკუნის გლობუსი

 

XIX საუკუნის კავკასიის რელიეფური რუკა 

ერმაკოვის ფოტო კოლექციის ნაწილი

 

გეოგრაფიის ფოტო კოლექციიდან "გურული კნეინა" 

  

აკადემიკოსი ალექსანდრე ჯავახიშვილი მუშაობის პროცესში.