ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

21.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 270

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო  კომისიის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ–პროფესორისაკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2008 წლის N91 დადგენილების, წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებისა და რექტორის 2009 წლის    16  ივლისის N75/01-01, 2009 წლის 21 ივლისის N80/01–01 და 2009 წლის 30 ივლისის N85/01–01  ბრძანებების საფუძველზე

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

კომისიის თავმჯდომარე: ელიზბარ ნადარაია
კომისიის მდივანი: არჩილ ყიფიანი


მათემატიკის დარგობრივი ჯგუფი:

 1. დავით გორდეზიანი, თსუ სრული პროფესორი (ხელმძღვანელი)
 2. თამაზ ვაშაყმაძე, თსუ სრული პროფესორი
 3. დუგლას უგულავა, სტუ სრული პროფესორი
 4. დავით ნატროშვილი, სტუ სრული პროფესორი
 5. სანდრო ლაშხი, სტუ სრული პროფესორი
 6. ხიმური რუხაია, თსუ ლაბორატორიის გამგე

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დარგობრივი ჯგუფი:

 1. ალექსანდრე გამყრელიძე, თსუ სრული პროფესორი (ხელმძღვანელი)
 2. თამაზ გაჩეჩილაძე, ფიზ.მათ. მეცნიერებათა დოქტორი
 3. დავით დევაძე, ბსუ სრული პროფესორი
 4. თამაზ სულაბერიძე, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი

ფიზიკის დარგობრივი ჯგუფი:

 1. გელა გელაშვილი, ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი (ხელმძღვანელი)
 2. ალექსანდრე ღონღაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი
 3. გიორგი ჩაგელიშვილი, გეოფიზიკის ინსტიტუტი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი
 4. გრიგოლ მამნიაშვილი, ფიზიკის ინსტიტუტი

ქიმიის დარგობრივი ჯგუფი:

 1. რამაზ ქაცარავა, სტუ სრული პროფესორი (ხელმძღვანელი)
 2. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, სტუ სრული პროფესორი
 3. ლერი გვასალია, სტუ სრული პროფესორი
 4. თამაზ აგლაძე, სტუ სრული პროფესორი

ბიოლოგიის დარგობრივი ჯგუფი:

 1. ზურაბ ქომეთიანი, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის განყოფილების გამგე (ხელმძღვანელი)
 2. ნარგიზა ნაჭყებია, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი
 3. ნოდარ მითაგვარია, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის განყოფილების გამგე
 4. ზურაბ ცაგარელი, მორფოლოგიის ინსტიტუტი, პროფესორი
 5. გვანცა ჭკადუა, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 6. ლეილა  წაქაძე, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

 

გეოგრაფიის დარგობრივი ჯგუფი:

 1. ემილ წერეთელი, ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და გარემოს დაცვის სამინისტრო, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი (ხელმძღვანელი)
 2. მელორ ალფენიძე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
 3. ლორენც კინგი, გისენის უნივერსიტეტის პროფესორი
 4. გივი მელაძე, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გეოლოგიის დარგობრივი ჯგუფი:

 1. დავით შენგელია, ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი, განყოფილების გამგე (ხელმძღვანელი)
 2. აბესალომ ვეკუა, ეროვნული მუზეუმი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
 3. თამარ წუწუნავა, ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი, დირექტორი

ელექტრონიკის დარგობრივი ჯგუფი:

 1. დიმიტრი დარასელია, თსუ ლაბორატორიის გამგე, (ხელმძღვანელი)
 2. ოთარ ხომერიკი, GPI, პროფესორი
 3. ფაიკ ბოგდანოვი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

 

II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი