ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

21.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 271

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის, „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2008 წლის №91 დადგენილების, წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებისა და რექტორის 2009 წლის 16 ივლისის  №73/01-01 და 2009 წლის 21 ივლისის №82/01-01 ბრძანებების საფუძველზე,

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 1. ყულიჯანიშვილი აკაკი – ფილოსოფიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი, თავმჯდომარე
 2. კალანდია ირაკლი _ ფილოსოფიის დოქტორი, ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი
 3. რაისნერი ოლივერ_ ისტორიის დოქტორი
 4. სანაძე მანანა _ ისტორიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი
 5. არახამია გონელი _ ისტორიის დოქტორი 
 6. ბერაძე თამაზ – ისტორიის დოქტორი
 7. ბუხრაშვილი პაატა – ისტორიის დოქტორი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 8. გიორგაძე მარინე - ფილოლოგიის დოქტორი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 9. ჩიქოვანი ანი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი
 10. ტყემალაძე რუსუდან – ფილოლოგიის დოქტორი, ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის პროექტების მენეჯერი
 11. კენჭოშვილი ირაკლი - ფილოლოგიის დოქტორი,
 12. პაიჭაძე მანანა - ფილოლოგიის დოქტორი, გოეთეს საზოგადოების თბილისისგანყოფილების პრეზიდენტი
 13. სიბილე შონბორნი, დიუსელდორფის ჰაინრიხ ჰაენეს უნივერსიტეტის  პროფესორი                                     
 14. ეკიზაშვილი გიორგი –  თსუ მოწვეული ლექტორი
 15. ჟოელ ბასტენერი – საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს კულტურის ატაშე და  დიუმას ცენტრის დირექტორი.
 16. ფურცელაძე ნანა - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ  პროფესორი
 17. გიუნაშვილი ჯემშიდ – ფილოლოგიის დოქტორი
 18. ლობჟანიძე გიორგი – ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი
 19. გაბისკირია შალვა – ფილოლოგიის დოქტორი
 20. მახარაძე მირიან – ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასისტენტ პროფესორი
 21. ცაგარეიშვილი ელენე – ფილოლოგიის დოქტორი
 22. თანდაშვილი მანანა – ფილოლოგიის დოქტორი, მაინის ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის პროფესორი
 23. უთურგაიძე თედო _ ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ მოწვეული პროფესორი
 24. კიკაჩეიშვილი თენგიზ - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი
 25. მირესაშვილი მაია – ფილოლოგიის დოქტორი, სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი, მდივანი
 26. გვეტაძე ომარ - ფილოლოგიის დოქტორი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 27. არსენიშვილი ირინე – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
 28. ჩუხუა მერაბ - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი
 29. ჯანაშია რუსუდან - ფილოლოგიის დოქტორი
 30. მინდაძე ივანე – ფილოლგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი
 31. იმნაძე ბორის _ ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი
 32. სონია ფერერასი – საქართველოში ესპანეთის ელჩის მრჩეველი

 

 

II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი