30 ოქტომბერი, 2009   
დადგენილება№ 299  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების სრული პროფესორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ.


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის საფუძველზე,


1.    დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების სრული პროფესორის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1.1.    იოსებ სალუქვაძე – სრული პროფესორი;
1.2.    გიორგი გოგსაძე – სრული პროფესორი;
1.3.    ზურაბ დავითაშვილი – სრული პროფესორი;
1.4.    მალხაზ მაცაბერიძე – სრული პროფესორი;
1.5.    იაგო კაჭკაჭიშვილი – სრული პროფესორი.

2.    დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

ელიზბარ ნადარაია
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი


ზურაბ დავითაშვილი
წევრი


აკაკი ყულიჯანაშვილი
წევრი


ირმა რატიანი
წევრი


გიორგი დავითაშვილი
წევრი


ქეთევან მარშავა
წევრი


რევაზ გველესიანი
წევრი


გუგული მაღრაძე
წევრი