ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:154/01-01
04.08.2017
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის ,,ინფორმაცის ტექნოლოგიები და კომპიუტერული უნარ-ჩვევების საბაზისო კურსი”-ს დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:155/01-01
04.08.2017
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის ,,Linux ოპერაციული სისტემა”-ს (ბაზისური დონე) დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:156/01-01
04.08.2017
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის ,,Linux ოპერაციული სისტემა”-ს (გაღრმავებული დონე) დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:152/01-01
31.07.2017
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენციის - "მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა - დაგეგმარება - მართვა " ორგანიზებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
ბრძანება №:618/01-04
28.07.2017
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე
ბრძანება №:147/01-01
27.07.2017
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის ,,კომპიუტერის პროგრამული გამართულობის უზრუნველყოფა”-ს დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:148/01-01
27.07.2017
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის ,,ინფორმაცის ტექნოლოგიები და კომპიუტერული უნარ-ჩვევების” (გაღრმავებული კურსი)-ს დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:149/01-01
27.07.2017
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის ,,დაპროგრამების საფუძვლები. პროგრამირების ენა - Python”-ის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:150/01-01
27.07.2017
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის ,,მონაცემთა ბაზები MS ACCESS”-ის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:143/01-01
25.07.2017
"სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ" რექტორის 2017 წლის 17 ივლისის №140/01-01 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ