2020-09-09

2020 - 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ბაკალავრიატის საფეხურის აკადემიური რეგისტრაცია

2020 - 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრის ბაკალავრიატის საფეხურის აკადემიური რეგისტრაცია
07.09.2020

12:00 საათი - მედიცინის ფაკულტეტი;
16:00 საათი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 
17:00 საათი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;


08.09.2020

10:00 საათი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
15:00 საათი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; ტურიზმი; ISET09.09.2020

16:00 საათი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი;


11.09.2020

17:00 საათი - იურიდიული ფაკულტეტი 


პირველსემესტრელები 

10.09.2020

10:00 საათი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
11:00 საათი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
12:00 საათი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 
14:00 საათი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
15:00 საათი - მედიცინის ფაკულტეტი;
16:00 საათი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; ტურიზმი; ISET


11.09.2020

12:00 საათი - სტუდენტები აირჩევენ სხვა ფაკულტეტების შეთავაზებულ სასწავლო კურსებს.

სხვა ფაკულტეტის სტუდენტები იურიდიული ფაკულტეტის მიერ შეთავაზებული საგნების არჩევას შეძლებენ 12 სექტემბერს, 17:00 საათიდან.

Print

« იხ. ყველა სიახლე