2020-07-05

თსუ მედიცინის ფაკულტეტისა და მორფოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფის წარმატება

თსუ მედიცინის ფაკულტეტისა და მორფოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფის წარმატება
თსუ მედიცინის ფაკულტეტისა და მორფოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფი (პროფესორები - ნოდარ ხოდელი, ზურაბ ჩხაიძე, დიმიტრი კორძაია, დოქტორანტები - ოთარ ფილიშვილი, ნინო ინაური, გიორგი სტურუა და ლაბორანტი მაია მუმლაძე) სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2019 წლის ორი საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია:

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი: პროექტი ”ახალი უნივერსალური საპერფუზიო მოწყობილობის საშუალებით ორგანოთა ტრანსპლანტატების “ex vivo” შენახვის/რეკონდიცირების მეთოდების ექსპერიმენტული კვლევა“ (№ FR-19-7543); პროექტის ხელმძღვანელი - პროფ. ზურაბ ჩხაიძე; პროექტის ხანგრძლივობა სამი წელი, ბიუჯეტი: 269 861 ლარი.

გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსი (გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტის - Georgia National Innovation Ecosystem-GENIE - ნაწილს, რომელსაც საქართველოსა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ახორციელებს სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი): პროექტი: ”დიგიტალიზაციის გამოყენებით გულ-ფილტვის შემოვლის აპარატის სისხლნაკადის მართვის ინოვაციური ტექნოლოგიისა და მოწყობილობის შემუშავება, დანერგვის შეთავაზება და ტრანსფერი“ (№CARYS-19-1227); პროექტის ხელმძღვანელი - პროფ. ნოდარ ხოდელი; პროექტის ხანგრძლივობა ერთი წელი, ბიუჯეტი: 249 524 ლარი.
Print

« იხ. ყველა სიახლე