ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა


მისამართი: 0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 611
პროფესორის ასისტენტი:  შორენა დავითაია
ტელეფონი: 2250484, შიდა: (9802)დემურ სიჭინავა –  პროფესორი
თეა მუნჯიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან სეთურიძე- ასოცირებული პროფესორი
თინათინ მელქოშვილი- ასოცირებული  პროფესორი