გლობალურ გარემოში მენეჯმენტის კათედრა

მისამართი: 0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 814
პროფესორის ასისტენტი : დეა ფირცხალაიშვილი
ტელეფონი: 2250484, შიდა: ().


გიორგი ღაღანიძე– პროფესორი
ნუგზარ პაიჭაძე – ასოცირებული პროფესორი
მირონ ტუღუში - ასოცირებული პროფესორი
ნატალია ხარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ბადრი რამიშვილი
– ასოცირებული პროფესორი
ნინო ფარესაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-09 09:37:08