ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრა:

მისამართი: 0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 409
პროფესორის ასისტენტი : თინა ავალიშვილი
ტელეფონი:  2250484, შიდა: (9785).


რევაზ გველესიანი –  პროფესორი
ირინე გოგორიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გულნაზ ერქომაიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ეკა ლეკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გიორგი გაფრინდაშვილი –  ასოცირებული პროფესორი
ლალი ხურცია – ასისტენტ პროფესორი