თეორიული ეკონომიკის კათედრა

მისამართი:
0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 407
ტელეფონი:
  2250484, შიდა:(9781).
პროფესორის ასისტენტი – ჯული ჯულაყიძე


ელგუჯა მექვაბიშვილი –  პროფესორი
ვლადიმერ პაპავა - პროფესორი, საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი
თეიმურაზ ბერიძე – პროფესორი
მარინე ნაცვალაძე – ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან სირბილაძე - ასოცირებული პროფესორი
თამარ ათანელიშვილი ასოცირებული პროფესორი