საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა


მისამართი: 0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 605
პროფესორის ასისტენტი: რუსუდან მაისურაძე
ტელეფონი: 2250484, შიდა: (9809).თეიმურაზ შენგელია –  პროფესორი
დავით სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი
შოთა შაბურიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ლალი ხიხაძე-
ასოცირებული პროფესორი
ხათუნა ბერიშვილი
– ასოცირებული პროფესორი
უშანგი სამადაშვილი
– ასოცირებული პროფესორი
ლეილა ქადაგიშვილი – ასისტენტ პროფესორი