მაკროეკონომიკის კათედრა

მისამართი: 0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 510
პროფესორის ასისტენტი : ირმა ტყემალაძე
ტელეფონი: 2250484, შიდა: (9798).მირიან ტუხაშვილი –  პროფესორი
მალხაზ ჩიქობავა – ასოცირებული პროფესორი
ნაზირა კაკულია – ასოცირებული პროფესორი
მურმან ცარციძე – ასოცირებული პროფესორი
მანანა ლობჟანიძე ასოცირებული პროფესორი
გივი ბედიანაშვილი  –  ასოცირებული პროფესორი
მარინა ტაბატაძე – ასისტენტ პროფესორი