მიკროეკონომიკის კათედრა


მისამართი:  0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 506
პროფესორის ასისტენტი ნატო შაქარაშვილი
ტელეფონი:  2250484, შიდა: (9796).

ეთერ ხარაიშვილი –  პროფესორი
ინეზა გაგნიძე – ასოცირებული პროფესორი
ია ნაცვლიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მარინა ჩავლეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თამარ ლაზარიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი