ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის კათედრა


მისამართი: 0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 320
პროფესორის ასისტენტი – ხათუნა ჩხიკვაძე
ტელეფონი: 2250484, შიდა: (9760).

 იოსებ ხელაშვილი
– პროფესორი
ნანა კაციტაძე – ასოცირებული პროფესორი
მერაბ ხოხობაია – 
ასოცირებული პროფესორი
ვალერი არღუთაშვილი – ასისტენტ პროფესორი