ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

  ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. ვასილ კაჭარავა

სწავლული მდივანი: ასისტ. პროფ. მიხეილ ბარნოვი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ II კორპუსი, ოთახი N 165, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3
ტელეფონი: 2232688; 2250678
ელფოსტა