დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

 ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა გელაშვილი

სწავლული მდივანი:  ასისტ. პროფ. ნინო ჭრიკიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ V კორპუსი, ოთახი N 227, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
ტელეფონი: 593195395
ელფოსტა

ინგლისური ფილოლოგიის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 227, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
 1. მანანა რუსიეშვილი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
 2. მანანა გელაშვილი – პროფესორი (დანართი N1)
 3. თინათინ მარგალიტაძე – პროფესორი (ლექსიკოგრაფია)
 4. რუსუდან დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
 5. გიორგი ყუფარაძე – ასოცირებული პროფესორი
 6. ნათელა ნემსაძე – ასოცირებული პროფესორი
 7. ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი
 8. ირინე გველესიანი – ასოცირებული პროფესორი
 9. დავით მაზიაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
 10. ირინე დემეტრაძე – ასისტენტ პროფესორი
 11. მაია გურგენიძე – ასისტენტ პროფესორი (დანართი N1 , N2 , N3 , N4 , N4.1 )
 12. გელაშვილი თამარი - ასისტენტ პროფესორი 
გერმანული ფილოლოგიის კათედრა 
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 224, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
 1. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
 2. ალექსანდრე კარტოზია – პროფესორი
 3. მარინა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
 4. ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი
 5. ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
 6. სოფიო მუჯირი – ასოცირებული პროფესორი 
 7. კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი
 8. თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ პროფესორი (შრომების სია)

რომანული ფილოლოგიის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 229, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
 1. ქეთევან გაბუნია – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
 2. ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
 3. მარინე კობეშავიძე – ასოცირებული პროფესორი
 4. მაია ჯავახიძე – ასოცირებული პროფესორი
 5. სალომე კენჭოშვილი – ასისტენტ პროფესორი 
 6.  ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
 7. ბელა ხაბეიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
 8. ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ პროფესორი

თარგმანმცოდნეობის კათედრა

 1. ინესა მერაბიშვილი – პროფესორი (შრომების სია ) (კათედრის ხელმძღვანელი)
 2. ლელა ებრალიძე  – ასისტენტ პროფესორი

ემერიტუს პროფესორები:
 1.  რუსუდან ენუქიძე
 2. ციური ახვლედიანი
 3. ციცინო ხვედელიძე
 4. ნანა გოგოლაშვილი