1. პროგრამების სახელწოდება: სახვითი ხელოვნება
    პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე;

  2. პროგრამების სახელწოდება: ტანსაცმლისა და დეკორატიული ქსოვილის დიზაინი
    პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე;

  3. პროგრამის დასახელება: კინო-ტელე რეჟისურა
    პროგრამის ხელმძღვანელი: ლელა წიფურია კინორეჟისორი, თეატრმცოდნე.
    იხილეთ ფილმები