საერთაშორისო პროგრამები


კიოლნის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა LL. M. zu Köln

 

სამაგისტრო პროგრამა ხორციელდება აკადემიური ურთიერთგაცვლის სამსახურის (DAAD) და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს (Auswärtiges Amt) მხარდაჭერით, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გერმანიის ქ. კიოლნის უნივერსიტეტის თანამშრომლობის საფუძველზე. 

პროგრამის მიმართულება:

სამართალმცოდნეობა 

მისანიჭებელი ხარისხი:

სამართლის მაგისტრი (Master of Law - Magister Legum, LL.M) 

 (ვრცლად)

მისამართი: თსუ-ს II კორპუსი, ოთახი № 124.
საკონტაქტო პირები: თამარ ბერიშვილი, ტელ :+99532 2 22 10 97, 577 713 000,

tamar.berishvili@tsu.ge  

საერთო სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო მმართველობა" ქალაქ შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან

 

პროგრამის სახელწოდება: საჯარო მმართველობა

სამაგისტრო პროგრამა ხორციელდება ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გერმანიის ქ.შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის (DHV) თანამშრომლობის საფუძველზე.

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულება: სამართალი და ეკონომიკა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიიური

სწავლების ენა: ინგლისური

(ვრცლად)

პროგრამის კოორდინატორი: თამარ ბერიშვილი, ტელ: 22 10 97, 577 713000,   tamar.berishvili@tsu.ge