განათლების ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

განათლების ფსიქოლოგიისა და კვლევის მიმართულება

მზია წერეთელი - პროფესორი

ია აფთარაშვილი - ასისტენტ–პროფესორი

ირინე გედევანიშვილი - ასისტენტ–პროფესორი

 

სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია და კონსულტირება


მანანა მელიქიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ნინო ლაბარტყავა - ასისტენტ–პროფესორი

სოფო თევდორაძე - ასისტენტ–პროფესორი