შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი


ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებაგიორგი გოროშიძე
- ასოცირებული პროფესორი

სოფიო დოლიძე - ასისტენტ პროფესორი

 

ადამიანური რესურსის მართვის მიმართულება


ია კუტალაძე
პროფესორი
მაია რობაქიძე - ასოცირებული პროფესორი