მანანა მელიქიშვილი 2013-14
მანანა მელიქიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგად, ქალბატონი მანანა მელიქიშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2013-14 წლის საუკეთესო პედაგოგად დასახელდა.

პროფესორი მანანა მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელია 2000 წლიდან. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კითხულობს შემდეგ სალექციო კურსებს:

  1. განვითარების ფსიქოლოგია
  2. სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია
  3. ძალადობა ბავშვების მიმართ
  4. კონსტრუქციული ურთიერთობის ჩვევის ჩამოყალიბების ტრენინგი
  5. ჯგუფური მუშაობის მეთოდები ბავშვებთან
  6. მოზარდთა პრობლემები და მშობელთა კონსულტირება

2015 წლიდან ქალბატონი მანანა მელიქიშვილი თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსია.