არქეოლოგიის მუზეუმის მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია (მზადდება). I კორპუსი, მე-3 სართული