ზოოლოგიის მუზეუმის მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია XI კორპუსი, 0 სართული