ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.07.2008


დადგენილება №111


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

მათემატიკის მიმართულება

 1. ელიზბარ ნადარაია – სრული პროფესორი
 2. დავით გორდეზიანი - სრული პროფესორი
 3. თამაზ ვაშაყმაძე - სრული პროფესორი
 4. უშანგი გოგინავა - სრული პროფესორი
 5. როლანდ ომანაძე – სრული პროფესორი
 6. თამაზ თადუმაძე - სრული პროფესორი
 7. ნიკოლოზ ინასარიძე - ფ.მ.მ.დ. მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
 8. გივი ბერიკელაშვილი - ფ-მ.მ.დ. მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულება

 1. კობა გელაშვილი - სრული პროფესორი
 2. გია სირბილაძე - სრული პროფესორი
 3. მანანა ხაჩიძე - სრული პროფესორი
 4. რევაზ გრიგოლია – ასოცირებული პროფესორი
 5. რამაზ ქვათაძე - ფ-მ.მ.დ. გრენას აღმასრულებელი დირექტორი

ფიზიკის მიმართულება

 1. არჩილ უგულავა - სრული პროფესორი
 2. ალექსანდრე შენგელაია - სრული პროფესორი
 3. თამაზ კერესელიძე - სრული პროფესორი
 4. რევაზ ზარიძე ­_ სრული პროფესორი
 5. თამაზ მძინარაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
 6. გელა გელაშვილი - ფ-მ.მ.დ. ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი
 7. ვაჟა ბერეჟიანი - ფ-მ.მ.დ. ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე
 8. მიხეილ ზვიადაძე -  ფ-მ.მ.დ. ფიზიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი
 9. გია დვალი - ფ-მ.მ.დ. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორი

 

ქიმიის მიმართულება

 1. ბეჟან ჭანკვეტაძე – სრული პროფესორი
 2. შოთა სამსონია - სრული პროფესორი
 3. ნოდარ ლეკიშვილი - სრული პროფესორი
 4. რამაზ ქაცარავა - ქ.მ.დ. ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი
 5. ზურაბ ძოწენიძე - ქ.მ.დ.

 

ბიოლოგიის მიმართულება

 1. ნინო ფორაქიშვილი – სრული პროფესორი
 2. არნოლდ გეგეჭკორი- სრული პროფესორი
 3. თამაზ ლეჟავა - სრული პროფესორი
 4. დიანა ძიძიგური - სრული პროფესორი
 5. ნარგიზ ნაჭყებია - ბ.მ.დ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი
 6. ზაქარია ნანობაშვილი - ბ.მ.დ. ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილების გამგე, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 7. ლეილა წაქაძე - ბ.მ.დ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

გეოლოგიის მიმართულება

 1. ბეჟან თუთბერიძე - სრული პროფესორი
 2. გურამ ქუთელია - ასოცირებული პროფესორი
 3. კარლო აქიმიძე - ასოცირებული პროფესორი
 4. თამაზ ჭელიძე - ფ-მ.მ.დ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი
 5. შოთა ადამია - გეოლ.-მინერ. მ.დ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი

 

გეოგრაფიის მიმართულება

 1. დავით კერესელიძე - სრული პროფესორი
 2. რამინ გობეჯიშვილი - სრული პროფესორი
 3. ნოდარ ელიზბარაშვილი - სრული პროფესორი
 4. თენგიზ ურუშაძე - ბ.მ.დ. ლაბორატორიის გამგე
 5. გივი გავარდაშვილი -  ტ.მ.დ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორი
 6. ნანა ბოლაშვილი - გეოგრ. დოქტ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორი
 7. თენგიზ ცინცაძე - ტ.მ.კ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი

II.  დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

   

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი