Logo

თსუ მეცნიერება

Main IMG
თსუ - პირველი უნივერსიტეტი კავკასიაში. კვლევისა და სწავლების საუკუნოვანი ტრადიცია. დაფუძნებულია 1918 წელს.

ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი. კითხულობს სალექციო კურსებს ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში სხვადასხვა სფეროში: ფსიქოლოგიაში, ანთროპოლოგიაში, სოციოლოგიაში. არის სამაგისტრო და სადოქტორო ინტერდისციპლინური პროგრამების –  „ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია“ –  ხელმძღვანელი. ავტორია სამაგისტრო სწავლების დამხმარე სახელმძღვანელოსი –  „ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები (თეორიული მოდელები, ემპირიული კვლევები)“ და მონოგრაფიისა „კულტურა მეთოდოლოგიურ პერსპექტივაში“.
სრულად

თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებების პროგრამის დოქტორანტი. განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი მიიღო კენტის უნივერსიტეტში (აშშ). მოპოვებული აქვს არაერთი ჯილდო აკადემიური, კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობისთვის. არის ედმუნდ მასკის პროგრამის სტიპენდიანტი. მიღებული აქვს ჯილდო ორგანიზაცია PHI BETA DELTA INTERNATIONAL SCHOLARS-გან; კენტის უნივერსიტეტის მრავალფეროვნების ხელშეწყობისთვის საუკეთესო კურსდამთავრებულის ჯილდო; საერთაშორისო და შედარების განათლების საერთაშორისო საზოგადოების ჯილდო განათლების რეფორმების
სრულად

გეოგრაფიის მაგისტრი, დოქტორანტი, თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერი; მისი კვლევის სფეროებია: გლაციოლოგია, გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია-გეო საინფორმაციო სისტემები (GIS). არის ერთი მონოგრაფიის, ორი ათეული სამეცნიერო სტატიის, მათ შორის 6 რუკის თანაავტორი, აგრეთვე საქართველოს ეროვნული ატლასის ერთ-ერთი და თბილისის ატლასის ავტორი. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტში მუშაობს 2006 წლიდან.

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მონაწილეობდა ექვს
სრულად

სამართლის დოქტორი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი, შედარებითი და ტრანსნაციონალური სისხლის სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი.
იენის ფრიდრიხ-შილერის სახელობის უნივერსიტეტის სახელმწიფოსა და სამართლის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული; მოპოვებული აქვს სამართლის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი ბერლინის ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე.
2001-2013 წლებში, სხვადასხვა დროს იყო საქართვეელოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის გამგეობის წევრი და სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი; საქართველოს სისხლის
სრულად

თსუ  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სრული პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; პუბლიკაციების რაოდენობა: 65, მათ შორის უმრავლესობა –  იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში, 3 სამეცნიერო საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი. სამეცნიერო ინტერესების სფერო: მაგნიტური რეზონანსი მყარ სხეულებში, ზედენადი ჰელიუმ-3-ის მაგნიტური თვისებები, არაწრფივი რეზონანსული მოვლენები, ქაოსი კლასიკურ და კვანტურ სისტემებში, მაგნიტური ნანონაწილაკები.


სრულად

თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი; ფსიქოლოგიის დოქტორი;1999 წლიდან ჩართულია კვლევით საქმიანობაში, რომელსაც საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი ეწეოდა. 2003 წლიდან არის ამ ორგანიზაციის მკვლევარი. არის 2 წიგნის თანაავტორი. საერთაშორისო კონფერენციების მონაწილე 10 სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი.


სრულად

თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტის ტრანსლაციური მედიცინის ლაბორატორიის თანამშრომელი, მედიცინის დოქტორი, პროექტის თანახელმძღვანელი, თერაპევტი - პულმონოლოგი. არის 23 სამეცნიერო ნაშრომის და პუბლიკაციის ავტორი. მისი კვლევების ძირითადი საგანია ნანონაწილაკების გამოყენების საკითხი ბიოლოგიასა და მედიცინაში.


სრულად

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი – სპეციალობა სამართალმცოდნეობა. 1997-2002 წლებში სწავლობდა ჰამბურგის (გერმანია) უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტზე, მოგვიანებით ამავე უნივერსიტეტში მიიღო მაგისტრის და შემდეგ სამართლის დოქტორის წოდება.
იყო საქართველოს სახალხო დამცველის მრჩეველი, მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ანალიტიკოსი, მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
სრულად

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი, მეცნიერების, ინჟინერინგისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემიის საერთაშორისო-საგამომცემლო საბჭოს წევრი, საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრის ,,კავკასია” ექსპერტი, ტრენერი.  სხვადასხვა დროს იყოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ექსპერტ-ანალიტიკოსი. არის რამდენიმე საერაშორისო პროექტის მონაწილე.

50-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მათ შორის ხუთი სახელმძღვანელოსი. არის საერთაშორისო და ინსტიტუტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე. გამარჯვებულია
სრულად

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აკადემიური დოქტორი;  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავის მენეჯერი. კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის წევრი (BACAC) (Biosafety Association for Central Asia and the Caucasus). საქართველოს ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის წევრი. არის საერთაშორისო საგრანტო პროექტების მონაწილე, 16 სამეცნიერო სტატიისა და აბსტრაქტის თანაავტორი. გავლილი აქვს საერთაშორისო სასწავლო ტრენინგები განსაკუთრებით
სრულად