კონტაქტი


პროექტი განხორციელდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, პროექტის მოსამზადებლად გამოყოფილი იქნება სამუშაო ოთახი N 307 და N 121 (თსუ-ის მეორე აკადემიური კორპუსი), ხოლო  ღონისძიებები გამიმართება N 006 აუდიტორიასა (თსუ-ის პირველი აკადემიური კორპუსი) და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ შენობაში.

პროექტს მართავს სამეცნიერო კომიტეტი, რომელიც შედგება წამყვანი (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და თანამონაწილე (თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი) ორგანიზაციის წარმომადგენლებისგან. სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტის კოორდინატორი, პროექტის თანახელმძღვანელი თანამონაწილე ორგანიზაციიდან და სამეცნიერო კომიტეტის წევრი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 
პროექტის ელ. მისამართი: summerlawschool@tsu.ge
ანა თოხაძე, დამხმარე სამეცნიერო საკითხებში ― 577 002 326; ana.tokhadze@tsu.ge;
ზურაბ გოგშელიძე, დამხმარე საორგანიზაციო საკითხებში ― 598 702 656; zurab.gogshelidze@tsu.ge 

გამოქვეყნების თარიღი:2019-06-17 12:42:13