მონაწილეები


საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებება: „ევროპის უსაფრთხოება და თანამედროვე კონსტიტუციური სახელმწიფო (საქართველოს მაგალითი)“პროექტის ფარგლებში 1-ლი ივლისიდან 6 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება სეზონური სკოლა: „ევროპის უსაფრთხოების ძირითადი მიმართულებები, არსებული საფრთხეები და გამოწვევები“. სკოლა შეიცავს სასწავლო და პრაქტიკულ კომპონენტებს. იგი გაიმართება ექვსი დღის განმავლობაში, რომლის ფარგლებში იმუშავებს ხუთი პლენარული და დასკვნითი, შემაჯამებელი სექცია. 

სამეცნიერო კომიტეტის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით სეზონურ სკოლაში მონაწილეობას მიიღებენ სამივე საგანმანათლებლო საფეხურის სტუდენტები, სამართლისა და მომიჯნავე დარგის წარმომადგენლები: 

ამონაშვილი მარიამ 
ანდრიაძე მარიამ 
ათანელიშვილი მარიამ
აბაშიძე ლაშა
ბუთურიშვილი ირაკლი
ბალიაშვილი გური
ბოჭოიძე ნინო
გალახვარიძე რატი
გოგსაძე ნიკოლოზ
გორზამაული თამარ
გოგილაშვილი ლექსო
გრიგალაშვილი ნუგზარ
დათუნაშვილი მარიამ
დანკო ნიკიტა
დავარაშვილი მარიამ
ებიტაშვილი ანი
კახიძე მარიამ
კუპატაძე სალომე
კუნჭულია ავთანდილ
მახარაძე ნანა
მენაღარიშვილი ზურაბ
მეტრეველი უშანგი
ნიშნიანიძე მარიამ
ოკუჯავა ბადრი
ფანჯაკიძე ნინო
ფრანგიშვილი ლუკა
ქიმერიძე ქრისტინა 
წერეთელი სალომე
ხვიტია დიანა
ხურციძე დავით


გამოქვეყნების თარიღი:2019-06-11 17:28:43