დიმიტრი უზნაძის სამეცნიერო შემოქმედება და ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები


„დიმიტრი უზნაძის სამეცნიერო შემოქმედება და ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები“  

8-9 ოქტომბერი, 2016

ქუთაისი, საქართველო

 

 

კონფერენციის ორგანიზატორები

·         დიმიტრი უზნაძის სახელობის საქართველოს ფსიქოლოგთა ასოციაცია

·         აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

·         ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

მხარდამჭერი ორგანიზაცია

·         ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

 

საორგანიზაციო კომიტეტი

თავმჯდომარეები :

·         დიმიტრი უზნაძის სახელობისსაქართველოს ფსიქოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი ირაკლი იმედაძე

·         აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფესორი მერაბ მაღრაძე

საორგანიზაცო კომიტეტის წევრები:

  • შალვა კირთაძე,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე,ასოც. პროფესორი
  • თამარ გაგოშიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი
  • ლალი სურმანიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, პროფესორი
  • დიმიტრი ჩუბინიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევების და განვითარების სამსახურის უფროსი
  • რამაზ საყვარელიძე, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,პროფესორი
  • ზურაბ ვახანია, ანდრია პირვეწოდებულის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულების პროფესორი
  • რობერტი გოლეთიანი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ფილოსოფიის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი
  • აკაკი ბაკურაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა დეკანი, ასოც. პროფესორი
  • ნანა შონია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი,პროფესორი
  • იმერი ბასილაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი


კონფერენციის მსველობა: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი. ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა, N 59

კონფერენციის სამუშაო ენა : ქართული

საკონფერენციო მასალები: დიმიტრი უზნაძის სამეცნიერო შემოქმედება და ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები (2016), საკონფერენციო მასალები, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, ISBN 978-9941-13-541-5

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 14:22:37