ივ. ჯავახიშვილის 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ივ. ჯავახიშვილის 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

25 თებერვალი, 2016

თბილისი, საქართველო


კონფერენციის პროგრამა

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 14:31:26