ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები 2017


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური

სამეცნიერო კონფერენცია

" ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებ ათა აქტუალური პრობლემები 2017"

25 სექტემბერი , 2017

 

კონფერენციის შესახებ

კონფერენციის მიზანია ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა სფეროში განხორციელებული კვლევების შედეგების თავმოყრა და გაზიარება , ქართველ მეცნიერებს შორის მჭიდრო სამეცნიერო კავშირების სტიმულირება და ინტერდისციპლინური კვლევების ხელშეწყობა.

კონფერენცია ეძღვნება თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი საერთაშორისო, ორენოვანი, ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალის - “ თსუ ფსიქოლოგია“   - დაარსებას.

 

სამუშაო სექციები

ფსიქოლოგია

    • ფსიქოლოგიური კვლევები და  მეთოდოლოგიური პრობლემები
    • გამოყენებითი ფსიქოლოგიური კვლევები

 

განათლების მეცნიერებები

    • პედაგოგიკის თეორიის თანამედროვე ასპექტები

·          გამოყენებითი კვლევები განათლების მეცნიერებებში

 

სამუშაო ენა

ქართული

კონფერენციის მსვლელობა

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 11ბ მე-3 კორპუსი 0179 თბილისი, საქართველო


პუბლიკაცია

კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებების აბსტრაქტები გამოქვეყნდება ელექტრონული ბროშურის სახით, რომელსაც მოამზადებთ თსუ გამომცემბლობა.


საკონფერენციო მასალები

კონფერენციის პროგრამა

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 14:09:57