მარკეტინგის კათედრა
მისამართი: 0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 1114
პროფესორის ასისტენტი: ნატო ჭელიძე
ტელეფონი: 2250484, შიდა: (9810).


ნუგზარ თოდუა –  პროფესორი
ჩარიტა ჯაში – ასოცირებული პროფესორი

ბაბულია (დოდო) მღებრიშვილიასოცირებული პროფესორი
მარინე კობალავა ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე უროტაძე -  ასოცირებული პროფესორი
ნანული ოქრუაშვილი -
ასოცირებული პროფესორი
მაია სეთური - ასისტენტ პროფესორი
მაია ვეშაგური - ასისტენტ პროფესორი