ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

  ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე

სწავლული მდივანი: ასოცირებული პროფესორი ელენე გოგიაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 107–108, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ტელეფონი: 2 29 08 33;
ელფოსტა

ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 107, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
1. ელგუჯა ხინთიბიძე  (იხ. შრომების სია) – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
2. ლელა ხაჩიძე – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1)
3. ნესტან სულავა – ასოცირებული პროფესორი
4. მაკა ელბაქიძე – ასოცირებული პროფესორი, (შრომების სია, კონფერენციებში მონაწილეობა, სამეცნიერო გრანტები)
5. ნანა გონჯილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 306, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
6. ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
7. თამარ შარაბიძე – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1, დანართი N2)
8. ეკა ვარდოშვილი – ასოცირებული პროფესორი
9. ინგა მილორავა – ასისტენტ პროფესორი (დანართი N1)

უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 306, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
10. კახაბერ ლორია – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
11. რუსუდან ნიშნიანიძე – ასოცირებული პროფესორი
12. თამარ პაიჭაძე – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1, დანართი N2)

ფოლკლორისტიკის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 227, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
13. ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
14. ხვთისო მამისიმედიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
15. ელენე გოგიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ემერიტუს პროფესორი:
1. თეიმურაზ ქურდოვანიძე