დიმიტრი კორძაია
ბელიაშვილის ქ #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი  
  ელ-ფოსტა: dimitri.kordzaia@tsu.ge