სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი

სასწავლო  პროცესის  მართვის  სამსახურის   უფროსი   სპეციალიტი -  ციალა  გიორგაძე;
ბელიაშვილის   #78,  თბილისითსუ  მედიცინის  ფაკულტეტის  დეკანატი, ოთახი N324  
ელფოსტაciala.giorgadze@tsu.ge 
გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 11:25:02