თსუ მედიცინის ფაკულტეტის მონაწილეობა არტერიული ჰიპერტენზიის თვისადმი მიძღვნილი კონფერენციაში

10 მაისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა  არტერიული ჰიპერტენზიის თვისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 
არტერიული ჰიპერტენზია -საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრიორიტეტი
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს თსუ მედიცინის ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა (პროფესორმა ბეჟან წინამძღვრიშვილმა, პროფესორმა ალექსანდრე ალადაშვილმა, ასოც. პროფ. ნატა ყაზახაშვილმა, რუსუდან აბაშიძემ, მაია კერესელიძემ, დალი ტრაპაიძემ, ასოც. პროფ. ნინო ჩიხლაძემ), საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა (გვანცა დადიანი,  თეონა გოგნიაშვილი, ნია ხაჩიაძე, თინათინ გზირიშვილი), კურსდამთავრებულებმა (თინათინ მაჯავიძე, ვერიკო გეგენავა). 
კონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება მოხსენებები არტერიული ჰიპერტენზიის ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციის, კლინიკური მიმდინარეობის, მართვის ხარვეზებისა დაშესაძლებლობების, მონიტორინგის აუცილებლობის, მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე და მისი ზრდის შესაძლებლობებისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. 

გამოქვეყნების თარიღი:2018-05-11 17:37:42