ლექცია “Rural Health - The National Centre of Rural Health in Tromsø”

ნორვეგიის განათლების სფეროში საერთაშორისო კოოპერაციის ცენტრის (SIU) მიერ დაფინანსებული პროექტის CPEA-2015/10057 ,,საქართველო-ნორვეგიის თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში’’ ფარგლებში ნორვეგიის არქტიკული უნივერსიტეტის/ტრომსოს უნივერსიტეტის (ნორვეგია) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტმა, პროფესორმა ტორალფ ჰასვოლდმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტში პროექტში ჩართული უნივერსიტეტების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებისათვის წაიკითხა ლექცია “Rural Health - The National Centre of Rural Health in Tromsø”. 

ლექციას დაესწრნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ადმინისტრაციის,  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელობა.

Within the framework of Norwegian International Cooperation Center on Education (SIU) funded project CPEA-2015/10057 Georgian-Norwegian Collaborative in Public Health, Public Health specialist, Professor Toralf Hasvold from Arctic University of Norway/University of Tromso (Norway) gave a lecture “Rural Health - The National Centre of Rural Health in Tromsø” for TSU Public Health master and PhD students involved in the project.

The lecture was also attended by the administration staff of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Medical Faculty, National Center for Disease Control and Public Health and the World Health Organization Georgian office management.

http://online.tsu.edu.ge/ge/gallery/dv4njtljsjrztqnd/
გამოქვეყნების თარიღი:2017-05-15 13:42:30