აკადემიკოს პეტრე მელიქიშვილის დაბადებიდან 165 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა 75-ე სამეცნიერო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა სასწავლო-კვლევითი მუშაობის ერთერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელსაც თსუ სტუდენტთა და მეცნიერთა საზოგადოება ტრადიციულად, ყოველწლიურად გაზაფხულზე ატარებს. მასში აქტიურად მონაწილეობენ სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები.

2015 წელს, რიგით 75-ე სამეცნიერო კონფერენცია მიეძღვნა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის, უნივერსიტეტის პირველი რექტორის - აკადემიკოს პეტრე მელიქიშვილის დაბადებიდან 165 წლისთავს.

სამეცნიერო კონფერენციაში აქტიურად მონაწილეობდნენ მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებიც,  საუკეთესო ნაშრომი დაიბეჭდა კონფერენციაში გამარჯვებულ სტუდენტთა შრომების კრებულში.

 

   

 ზალინიანი მონიკა - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის IX სემესტრის სტუდენტი

     

ქარელი მარიამი - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის VIII სემესტრის სტუდენტი

მეცნ/ხელმძღვანელი: მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ენდოკრინოლოგი მაია ხუბუა

„არარეგულარული მენსტრუალური ციკლის გამოვლინებები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებში“